Kavelruil is een landinrichtingsinstrument om, op vrijwillige basis, snel en gemakkelijk tot een betere verkaveling van gronden en opstallen te kunnen komen, waarmee onder meer bereikt wordt dat landbouwers (kosten)efficiënter en effectiever kunnen werken.
Geïnteresseerd in een lezing, cursus of workshop over kavelruil of heeft u een (juridische of fiscale) vraag over kavelruil? Neem dan contact met mij op.

arrowWat is kavelruil?

Kavelruil is een landinrichtingsinstrument om, op basis van vrijwilligheid, snel en gemakkelijk tot een betere verkaveling te kunnen komen, waardoor landbouwers efficiënter en effectiever kunnen werken. Dit in tegenstelling tot de verplichte, dikwijls trage en bureaucratische wettelijke herverkaveling (voorheen: ruilverkaveling). Het doel van kavelruil is om de landbouwstructuur te verbeteren, waardoor landbouwers efficiënter en effectiever kunnen werken. Dit komt weer ten goede aan de ontwikkeling van het landelijk gebied in het algemeen.

Meer over kavelruilarrow

Vragen? Stel ze direct

Het boek is een (reis)verslag van mijn onderzoek naar kavelruil. Ik beschrijf de diverse civielrechtelijke en fiscale aspecten van de kavelruil, geef een rechtshistorische beschouwing en maak twee rechtsvergelijkende ‘excursies’ naar België en Duitsland.

arrowOver de auteur van het boek: Kavelruilprof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld

prof. mr. Jeroen Rheinfeld (1981) is vennoot bij FBN Juristen te Amsterdam en het Instituut voor Agrarisch Recht te Wageningen en is daarnaast als bijzonder hoogleraar agrarisch recht verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en als universitair docent agrarisch recht aan de Radboud Universiteit.

Meer over de auteurarrow

Jeroen